Blokkenstellers, koppensnellers en metaalbewerkers moeten worden gehoord!

Voor lawaai geldt een ondergrens van 80 dB(A). Daarboven is geluid al schadelijk voor het gehoor. Als u een meter bij iemand vandaan staat en u moet uw stem verheffen om elkaar te kunnen verstaan, dan is het geluid harder dan 80 dB(A). Het belangrijkste gevolg van werken in lawaai is lawaaidoofheid. 

Wanneer treedt gehoorschade op?

Hoe lang het duurt voordat gehoorschade optreedt, hangt af van het geluidniveau en de duur van de blootstelling. Als het geluid boven de 80 dB(A) komt, moet gehoorbescherming voorkomen dat het gehoor beschadigd raakt. Hierbij geldt dat hoe harder het geluid is, hoe sneller er gehoorschade ontstaat als de oren niet worden beschermd. Houd het volgende schema aan: 

80 dB(A)8 uur
83 dB(A)4 uur
86 dB(A)2 uur
89 dB(A)1 uur
92 dB(A)0,5 uur
95 dB(A)0,25 uur

Iedere 3 dB(A) betekent een halvering van de tijd! 

Er kan dus maar heel kort worden gewerkt bij hoge geluidniveaus. Daarom moet de werkgever in eerste instantie proberen het lawaai te beperken. Lukt dit niet, of niet voldoende, dan moet hij er op toezien dat zijn werknemers hun gehoorbescherming het liefst constant dragen.
Overigens gaat het lawaaidoof worden heel geleidelijk. En het gaat nooit meer over. Andere gevolgen van werken in lawaai zijn onder andere: neerslachtigheid, slapeloosheid, irritaties, concentratieproblemen, vermoeidheid en hoofdpijn.

Welke beroepen hebben te maken met lawaai? 

Bijna alle beroepen in de bouw hebben te maken met lawaai. Want zijn het niet de machines die lawaai maken, dan zijn het wel de radio’s. In onderstaande tabel staan de gemiddelde geluidniveaus waaraan werknemers in de bouw worden blootgesteld.

Beroep Geluidniveau in dB(A) 
Blokkensteller 94-110 94 - 110
Koppensneller 95 - 108
Metaalbewerker 92 - 98
Monteur onderhoud machines 90 - 95
Steigerbouwer 80 - 90
Straatmaker 86 - 93
Tegelzetter 87 - 91
Timmerman/metselaar 87 - 92
Uitvoerder  84 - 89
Vloerenlegger 80 - 90
Wegmarkeerder 86 - 93

Wat zegt de Nederlandse wet? 

In de Arbowet en het Arbobesluit zijn grenswaarden vastgesteld om werknemers te beschermen. De Arbeidsinspectie kan zowel de werkgever als de werknemer een boete geven als onderstaande regels niet worden nageleefd. 

Boven 80 dB(A)De werkgever moet werknemers voorlichten en zorgen dat zij over de juiste gehoorbescherming beschikken. Daarbij moet hij zijn werknemers in de gelegenheid stellen om tenminste eens in de vier jaar een medisch onderzoek te ondergaan waarbij hun gehoor wordt getest. De werkgever hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen, de werknemer wordt automatisch uitgenodigd door de arbodienst waarbij hij is aangesloten.
Boven de 85 dB(A)De werkgever moet collectieve maatregelen nemen om het geluidniveau te verlagen. De plaatsen waar dit niet lukt, moet hij markeren. Werknemers zijn in het gemarkeerde gebied verplicht hun gehoorbescherming te dragen. 

 NoiseControl.jpg

Collectieve maatregelen

Een van de collectieve maatregelen welke genomen kan worden is de toepassing van Noise Control Barriers. Dit zijn duurzame doeken welke aan een bouwhek bevestigd kunnen worden of direct op de bron zoals een aggregaat. Noise Conrol Barriers nemen 20dB van het geluid weg. Fijn voor de werknemer, de collega's en omwonende. Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

Onderwerpen: Veilig & duurzaam werkenRegelgeving & voorschriften,

Geplaatst door Suzanne van Bekkers - Vroenhoven op 19 juni 2017
Marketing & Communicatie Specialist at Heras Mobile Fencing & Security