Duurzaamheid

Wij kijken verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging

“Er is veel gaande op het gebied van duurzaamheid en het is een onderwerp waarin men ontzettend snel het overzicht kan verliezen. Maar duurzaam ondernemen is ook ‘gewoon doen’ en samen de mouwen opstropen. Bij Heras Mobile nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om MVO. Dit doen wij vanuit intrinsieke motivatie, niet omdat het moet. Onze mensen vormen het kapitaal van ons bedrijf en maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt veel van onze medewerkers. Daarom hechten wij veel waarde aan goede arbeidsomstandigheden, een goede werksfeer en een veilige omgeving. Zo ontstaat een organisatie van individuen die een gemeenschappelijke zorg delen en ernaar streven een verschil te maken”.

Duurzaam ondernemen in bouwhekland - onze missie

Organisaties staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een toenemende grondstof schaarste. Bij Heras Mobile nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het adresseren van deze uitdagingen voortvarend op. We geloven in onze eigen kracht om, vanuit onze kernkwaliteiten, bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken op ethisch, sociaal of ecologisch gebied. 

Heras Mobile staat voor open communicatie, eerlijkheid en transparantie. We doen zaken op een manier die betrouwbaar, ondernemend en innovatief is met oog voor en op menselijk kapitaal. Binnen deze kernwaarden omarmen we het drievoudige bottom-line raamwerk van PeoplePlanet en Profit. 

Als internationaal opererende organisatie vinden we dat een veilige werk- en leefomgeving met oog voor de toekomst een noodzakelijk onderdeel is voor een onbezorgd leven. Onze oplossingen voor tijdelijke beveiliging dragen hier uiteraard aan bij. We kijken echter verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging en werken op een manier die houdbaar en rechtvaardig is voor mens en ecosysteem, voor huidige en toekomstige generaties. Op deze wijze opereert Heras Mobile binnen de ruimte van klimaat en milieu. 

Serieuze mondiale uitdagingen op dit vlak vragen om een serieuze aanpak. Door de huidige spagaat tussen tragere wetgeving en snellere meningsvormen, wordt het voor organisaties steeds lastiger om effectief duurzaam te presteren. Daarom werken wij vanuit Heras Mobile zo nauw mogelijk samen met onze partners en motiveren wij anderen om mee te gaan in een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Door de impact op relevante ecosystemen te minimaliseren, kunnen we de uitdagingen waar we voor staan te boven komen. Alleen dan kan worden beschermd wat echt belangrijk is. Samen creëren we toekomstperspectief voor zowel de huidige generatie als de volgende.

Bekijk onze Green Key Initiatives, Doelstellingen en onze Green Journey 2021-2025.

Verduurzaming productie

De Noise Control Barrier is een voorbeeld van een integraal duurzaam product. Dit zeil, voor bevestiging aan onze bouwhekken, absorbeert tot 20dB geluid. Aannemers zijn maar wat blij met minder herrie voor de omgeving en de betere bescherming van de eigen medewerkers.

Ook het in 2020 in Nederland geïntroduceerde duurzame bouwhek Combi-Wood is ook een mooi voorbeeld. Combi-Wood combineert de voordelen van Combi-Fence met duurzaam materiaalgebruik en social impact op aspecten als SROI, circulariteit, vergroening en overlastvermindering. 

Heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op via e-mail sustainability@tmpp-group.com.