Noordzeekanaal project zet zich in om overlast omwonende te minimaliseren

Zo kort mogelijk op de diesel aggregaten zijn Heras Noise Control Barriers geplaatst om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken

Noordzeekanaal project zet zich in om overlast omwonende te minimaliseren
- Stef Manders
van SPIE

In IJmuiden werkt Spie aan het Project Noordzeekanaal. SPIE sloot dit vijfjarig integraal prestatiecontract af met Rijkswaterstaat. Het was één van de eerste contracten waarin het niet puur en alleen draait om onderhoud, maar ook om het verschaffen van informatie over de status van de objecten. Het prestatiecontract onderstreept de Marktvisie van Rijkswaterstaat. De omgeving speelt een belangrijke rol. Gebruikers en omwonenden moeten zo min mogelijk last hebben van de onderhoudswerkzaamheden. Een goed voorbeeld van het minimaliseren van hinder was de vervanging van de sluisdeuren van drie sluizen. Meer over dit project leest u hier.

Geluidsoverlast door diesel aggregaten

Op dit project wordt gebruik gemaakt van diesel aggregaten. Deze aggregaten zijn niet 24/7 in gebruik. De dieselmotor die in aggregaten zit maakt lawaai. Daarnaast geeft ook de lucht die door de omkasting heen wordt geblazen voor de koeling een continu monotoon geluid. Een normaal aggregaat breng gemiddeld 65 tot 70 decibel voort. Dat kan voor behoorlijk wat overlast zorgen voor de omwonenden. Om deze overlast te minimaliseren ging Spie op zoek naar een oplossing.

Iedere 3 decibel minder zorgt voor halvering van lawaai

Heras Mobile Fencing & Security en Spie hebben een jarenlange samenwerking. Zo kwam Spie met Heras in contact bij het zoeken naar een oplossing. Heras heeft standaard de Noise Control Barriers in het assortiment. Door deze zo kort mogelijk op de bron te plaatsen kunnen de decibels aanzienlijk verlaagd worden. Iedere 3 decibel minder zorgt namelijk al voor een halvering van het lawaai. Meer over de Noise Conrol Barriers leest u hier.

Heras Noise Control Barriers

Spie heeft gekozen voor de oplossing van Heras. Zo werd er ca. 450 meter semi-permanent bouwhek geplaatst en voorzien van Noise Control Barriers 2.0. Deze rij hekwerk is zo dicht mogelijk op de aggregaten geplaatst. Daarnaast is er ca. 500 meter open bouwhek geplaatst, ook op semi-permanente wijze. Deze rij hekken schermt de bouwweg af van de omgeving.