10 voordelen van geautomatiseerde pas- en toegangscontrole op de werf

Persoonsregistratie is vaak geen keuze, maar een eis. En dat is niet zo gek, aangezien overheden steeds strengere eisen stellen. De hoofdaannemer wordt verplicht tot het registreren van werknemers, bezoekers en onderaannemers op de bouwplaats. Er komt daarom steeds meer aandacht voor toegangscontrole, ook op tijdelijke bouwwerven. Met geautomatiseerde pas- en toegangscontrole kan een hoop rompslomp worden voorkomen. Deze 10 voordelen laten zien dat er een hoop tijd, geld en energie valt te winnen op de (tijdelijke) werf.


1. Inzicht en overzicht

Een groot voordeel wanneer het aantal medewerkers hoog is of de bouwplaats(en) onoverzichtelijk. Het geautomatiseerde systeem laat zien wie er wanneer op de bouwplaats aanwezig is en vereenvoudigt daarmee de controle van personen. 

2. Snelle persoonsregistratie

Hoofdaannemers moeten te allen tijde kunnen verantwoorden wie er wanneer op de bouwplaats aanwezig is. De persoonsregistratie wordt door de uitvoerder handmatig gedaan. Een taak die hem wel tot twee uur per dag kost. Voor een geautomatiseerd toegangscontrole systeem kun je een half loonuur per dag rekenen. Het pasjessysteem kan met, of zonder voorinschrijving gemakkelijk geactiveerd worden en verleent alle dagen toegang aan bevoegden. 

3. Boetes voorkomen

Maar dat is niet de enige manier waarop het geautomatiseerde pas- en toegangscontrole systeem geldbesparend werkt. Omdat je weet wie zich op de bouwplaats bevindt kun je bij calamiteiten mogelijke (vervolg)schade, aansprakelijkheid en boetes uitsluiten. Ook boetes als gevolg van aangetroffen illegale arbeiders van onderaannemers kan zo worden voorkomen.

4. Toegang verlenen op afstand

Aan mensen en voertuigen kan toegang worden verleend op afstand. Het systeem is namelijk naadloos te koppelen met andere beveiligingssystemen: een tourniquet, poort of slagboom kan van een afstand geopend worden. Bovendien kan een onderaannemer met dezelfde pas toegang krijgen tot meerdere bouwterreinen; zie het als een soort loper.

5. Toegang verlenen o.b.v. autorisatie

Het pas- en toegangscontrole systeem stelt opdrachtgevers in de mogelijkheid om bezoekers, collega's of onderaannemers aangepaste autorisatie tot het bouwterrein of tot specifiek daarvoor aangewezen zones te verlenen. Op de pas kunnen gegevens worden ingelezen die autorisatie verlenen, zoals bijvoorbeeld een tijdsperiode waarop een onderaannemer toegang krijgt tot het terrein. Denk aan een periode van drie weken met werkuren tussen 7:00 en 19:00 uur.

6. Salarisadministratie en controle facturen

De registratiesoftware kan worden gekoppeld aan de salarisadministratie. Het inzicht in de dagen en uren dat mensen aanwezig zijn geweest geeft bovendien de mogelijkheid tot een extra controle bij facturatie. Er kan snel en gemakkelijk worden gecontroleerd of de onderaannemer aan het aantal afgesproken werkuren heeft voldaan.

P007100_Tourniquette_300dpi_100x67mm_D_NR-2837.jpg
7. Een veilige bouwplaats: ook tijdens werktijd

De meeste gevallen van diefstal en vandalisme vinden overdag plaats, tijdens werktijd. Vertraging van het bouwproces en het herstellen van schade kosten tijd, geld en energie. Toegangscontrole ruimt de mogelijkheid uit de weg dat onbevoegden het terrein betreden. 

8. Altijd de juiste gegevens

Omdat de onderaannemer bij het ontvangen van een pas zelf zijn gegevens moet aanleveren wordt de kans op fouten gereduceerd. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van zijn of haar gegevens.

9. Voordelen van pasjessysteem of vingerscan

Een pasjessysteem of vingerscan levert ook weer verschillende voordelen op.

  • Persoonlijke pas

Voor een professionele uitstraling kan een pasprinter worden verzorgd. De persoonsgegevens, een foto, de naam van de firma maar ook VCA certificering kan op de pas worden gedrukt. Dit vergemakkelijkt tevens de controle.

  • Blanco pas

Een blanco pas geeft als voordeel dat de pas kan worden hergebruikt (overschreven) wanneer andere mensen werkzaam zijn in andere bouwfasen.

  • Biometrie vingerscan

Een pasje wordt nogal eens vergeten. Het kost onnodig veel tijd en dus geld om werknemers pas later op een dag (of zelfs niet) op de bouw te zien verschijnen. De vingerscan is een oplossing die unieke toegang verleent en dient altijd als bindend toegangsbewijs. 

10. Totaalbeveiliging naar wens

De geautomatiseerde pascontrole wordt idealiter ingezet in combinatie met (mobiele) tourniquets, schuifpoorten bij de ingangen (al dan niet met bemanning) en semi-permanente bouwhekken. Om diefstal tegen te gaan wordt bovendien aangeraden parkeerplaatsen voor personeel buiten het bouwterein te situeren, of af te scheiden van het bouwterrein met een hekwerk. Hiermee kan worden voorkomen dat spullen via de personenauto van het terrein worden ontvreemd.

Geautomatiseerde pas- en toegangscontrole biedt voor zowel opdrachtgevers als voor uitvoerders grote voordelen. Tijd en geld kan worden bespaard, welke weer in te zetten zijn voor belangrijke zaken om de bouw vlekkeloos te laten verlopen. Zo gaat toegangscontrole van kostenpost naar kostbaar goed.

Vraag op ieder gewenst moment een adviesgesprek aan om pas- en toegangscontrole op maat te laten verzorgen of bekijk onderstaande video.

 

Onderwerpen: Toegangscontrole,

Geplaatst door Stef Manders op 18 april 2016