20211209-tomdoms_0168935-1
Lees meer over
7 min om alles te lezen

Toegangscontrole op de werf

De bouwwerf is altijd dynamisch. Het verlenen van toegang voor in- en uitgaand vrachtverkeer, bouwpartners en onderaannemers vraagt tijd en aandacht. Hoe richt u uw tijdelijke toegangscontrole op de werf makkelijk in?

Met het toegangscontrolesysteem Heras Smart Access krijgt u grip op de bouwwerf. Een eenvoudige oplossing voor elektronische toegangscontrole en persoonsregistratie. Meer controle en veiligheid. Minder administratie en diefstal.

Met medewerking van
Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

Heras Smart Access schuifpoort

Lees voor advies en mogelijkheden ook onze blogs en referenties over het toegangssysteem Heras Smart Access:

 

Grip op de bouwwerf? Ontvang de whitepaper

Zo krijgt u meer controle op veiligheid, wettelijke plichten, administratie en diefstal.

Download 'Grip op de bouwwerf'

Hoofdstuk 1

Waarom is toegangscontrole op de werf belangrijk?

Mensen die kwaad in de zin hebben, de kortste route zoeken of gewoonweg nieuwsgierig zijn. Onbevoegden die de bouwwerf betreden vormen een groot probleem en risico. Voor veel uitvoerders van een bouwproject is het een uitdaging om onbevoegden van de bouwwerf te houden.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

De uitvoerder van een bouwproject is verantwoordelijk voor iedereen die de bouwwerf betreedt, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Uitvoerders hebben daarom de verantwoordelijkheid om de veiligheid op de bouwwerf te waarborgen en om de werf te beveiligen.

Daarnaast is de logistiek en de doorstroming van vrachtverkeer op de bouwwerf een belangrijk punt voor uitvoerders. Uit veiligheidsoogpunt wilt u het vrachtverkeer op de bouwwerf beperken en voorkomen dat het gebruikelijke verkeer op de bouwwerf komt. Met name in stedelijke gebieden is het regelen van het verkeer en het waarborgen van omgevingsveiligheid een uitdaging.

 

Persoons- en urenregistratie op de werf

Toegangscontrole op de werf is dus van essentieel belang om inzicht te krijgen welke arbeidskrachten, leveranciers en goederen op de bouwwerf aanwezig zijn. De juiste toegang en controle zorgt niet alleen voor het beveiligen van de bouwwerf, maar ook voor de veiligheid op de werf door het reguleren van vrachtverkeer en het weren van onbevoegden.

Tegelijkertijd vormt een correcte persoonsregistratie de input voor urenregistratie. Een goede, nauwkeurige urenregistratie op de werf kan ook bijdragen aan een betere communicatie en samenwerking. Binnen uw team maar ook in de samenwerking met (onder)aannemers kan het helpen om een inzichtelijke rapportage van de uren op de werf te overhandigen.

 

Eisen en plichten toegangscontrole

Is een basisveiligheidsopleiding verplicht op de werf?

Ja, een basisveiligheidsopleiding (VCA) is verplicht voor alle arbeiders in de bouwsector. Dagelijks zijn er zo’n 30 bouwvakkers het slachtoffer van een arbeidsongeval. Om dit cijfer tot een minimum te beperken, is de basisveiligheidsopleiding verplicht. Deze opleiding moet alle bouwvakkers bewustmaken van de risico’s die voortkomen uit hun activiteiten en die van anderen in hun werkomgeving.

 

Is een veiligheidscoördinator verplicht op de werf?

Ja, maar dit is enkel verplicht voor bouwwerven waar meer dan één aannemer aan het werk is of zal zijn, zelfs al komen deze aannemers nooit tegelijkertijd op de werf. Deze veiligheidscoördinator wordt aangesteld om het risico op arbeidsongevallen in de bouw te verminderen. 

 

Sociale fraude 

Sociale fraude is nog steeds een groot probleem in de bouwsector. Hierdoor is een goede toegangscontrole belangrijk. Wanneer een bouwheer exact weet wie wanneer op zijn bouwwerf is, wordt het al een stuk eenvoudiger om sociale fraude tegen te gaan. 

 

Ketenaansprakelijkheid

Daarnaast is er sprake van ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers en (onder)aannemers. Zij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor (onder)aannemers die na hen komen in de keten en die hun werknemers niet of veel te weinig betalen. Dit betekent dat zij door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of fiscus verplicht kunnen worden om de lonen te betalen in de plaats van de eigenlijke werkgever. Ook in verband met de ketenaansprakelijkheid is het dus voor de bouwheer belangrijk om te weten wie er op zijn terrein is en ook wie voor wie aan het werk is. Zonder adequate toegangscontrole is dit lastig.

 

Limosa

Ten slotte moeten buitenlandse werkgevers hun werknemers melden door de Limosa in te vullen wanneer deze werknemers een opdracht in België hebben. Ook zelfstandigen die voor een opdracht naar België komen, moeten hier verplicht melding van doen door de Limosa in te vullen.

 

Slim omgaan met de eisen en wettelijke plichten

Bent u benieuwd hoe u eenvoudig meer controle en veiligheid krijgt op de werf met minder administratielast? Lees dan onze whitepaper Grip op de bouwwerf. Dit artikel gaat ondere ander dieper in op de veiligheidseisen, wettelijke plichten en administratieve lastendruk.

Download 'Grip op de bouwwerf'

Hoofdstuk 2

Persoons- en toegangscontrole op de bouwwerf

Een duidelijke toegang en goede toegangscontrole van personen maakt de bouwwerf veiliger. Onbevoegden worden geweerd en alleen personen die aanwezig moeten zijn krijgen toegang.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Daarnaast is een goede toegang noodzakelijk vanuit veiligheidsoogpunt. Doordat de uitvoerder verantwoordelijk is voor alle aanwezigen op de bouwwerf moet hij inzicht en overzicht hebben van iedereen die zich op de bouwwerf bevindt. Ook met het oog op calamiteiten is het van belang dat iedereen snel, veilig en gecontroleerd het terrein kan verlaten.

Afhankelijk van de bouwwerf zijn er verschillende toepassingen die toegangscontrole mogelijk maken. Met de oplossingen van Heras Mobile verleent u alleen de juiste personen toegang tot een tijdelijke bouwplaats. Organiseer de toegangscontrole op uw bouwplaats met onze verschillende looppoorten en -deuren, vluchtpoorten, tourniquets, toebehoren en Heras Smart Access.

Smart access controle Heras

Versimpel de registratie en controle op uw bouwwerf.

Kom alles te weten.

8 pagina’s

Het is 5 minuten goed besteed

Hoofdstuk 3

Smart Access van Heras Mobile

Heras Smart Access is speciaal voor de bouwwerf ontwikkeld. Eén oplossing voor beveiliging, elektronische toegangscontrole én persoonsregistratie.

Round_Sjoerd van den Wijngaarden 104 px
Sjoerd van den Wijngaarden

Accountmanager

Elektronisch toegangscontrolesysteem: automatische check RSZ en Limosa

Overheden stellen steeds strengere eisen aan de regulering en registratie van medewerkers en verplichten de hoofdaannemer tot de persoonsregistratie van alle werknemers, gasten en onderaannemers op de bouwwerf. In België is persoonsregistratie namelijk verplicht bij bouwprojecten vanaf 500.000 euro via Checkinatwork. Alle werknemers dienen met behulp van een check-in systeem kenbaar te maken dat ze op een werf aanwezig zijn. Werknemers kunnen zich registreren bij een kastje dat op de werf hangt en door de Belgische overheid beschikbaar wordt gemaakt.

Door de naadloze koppeling tussen Heras Smart Access en Checkinatwork voorkomt u een hoop administratieve rompslomp. Met Heras Smart Access in combinatie met Checkinatwork vindt er direct een controle plaats of het RSZ- registratienummer of de Limosa-tewerkstelling voor gedetacheerde werknemers in België nog steeds geldig is in die periode. Is dit bij een werknemer op een specifiek project verlopen, dan wordt er op locatie geen toegang verleend.

 

Plug and play systeem voor
toegangscontrole en persoonsregistratie

Ook uw bouwwerf professionaliseert. Wettelijke plichten vragen om investeringen in toegangscontrole en persoonsregistratie. Bij voorkeur vindt u een geautomatiseerd systeem. Speciaal voor de bouwwerf ontwikkelden wij Heras Smart Access. Eén oplossing voor beveiliging, toegangscontrole én persoonsregistratie. Eenvoudig en flexibel in gebruik, veelzijdig in resultaat.

  • Toegangscontrole en peroonsregistratie in één.
  • Voldoen aan eisen afkomstig van opdrachtgevers, wetten en regels.
  • Met één klik overzicht op al uw locaties.
  • De basis voor een 24/7 veilige bouwwerf.

Aangemelde personen kunnen de werf alleen betreden met een pasje of via een vingerscan. Geen gedoe meer met papieren lijsten of Excelbestanden. Met een elektronisch toegangscontrolesysteem is het meteen overzichtelijk wie zich op de bouwwerf bevindt, voor welke opdrachtgever die persoon werkt en of hij op de bouwwerf 
mag komen.

Benieuwd hoe het Heras Smart Access systeem werkt? We komen graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvende demo op locatie.

Vraag een gratis demo op locatie aan

Hoofdstuk 4

Inzicht en controle op in- en uitgaand vrachtverkeer

Bij een bouwwerf is er sprake van in- en uitrijdend vrachtverkeer. Het reguleren van de logistiek op de bouwwerf geeft niet alleen inzicht in de leveranciers en goederen die aanwezig zijn – het beperkt ook het verkeer op de bouwwerf zodat arbeidskrachten zorgeloos kunnen werken.

Round_Stijn Bastianen 104 px
Stijn Bastianen

Productmanager

Bij de bouwplaatsinrichting kunt u rekening houden met de in- en uitrit voor vrachtverkeer door met het toegangscontrole Heras Smart Access het (vracht)verkeer te reguleren. Zo creëert u een optimale in- en uitstroom van vrachtverkeer.

Met de verschillende toegangscontroleoplossingen van Heras Mobile heeft u verkeersstromen op uw werf altijd op orde. Snel, gemakkelijk en passend bij uw bouwproject. 

Rentel Oostende

Siemens Gamesa Renewable Energy bouwt offshore windpark in Oostende en gebruikt daarbij Heras Smart Access.

Een optimaal toegangsplan voor uw bouwwerf

Het Heras Smart Access systeem zorgt dat alleen mensen op de site komen die er toegang hebben. Met de toegangspassen kan Siemens Gamesa zelfs verschillende toegangsrechten verlenen voor de verschillende gebruikers.