Een veilig evenement neerzetten

Door het groeiend aantal events en aantal bezoekers wordt crowd management steeds meer een algeheel erkend thema. Crowd management heeft ten doel een veilig evenement neer te zetten. Een aantal facetten, zoals publiek en locatie, zijn hierbij van wezenlijk belang.

Drie fasen

Binnen crowd management heb je te maken met drie fasen.

Strategische fase: hieronder valt het bespreken van doelen, uitgangspunten etc.
Tactische fase: omvat vooral het opstellen van plannen.
Operationele fase: hier worden de plannen en planning in de praktijk gebracht.

Voorbereiding met belanghebbenden

Het is belangrijk zo snel mogelijk te starten met het voeren van voorbereidende gesprekken met betrokkenen. Denk aan politie en andere hulpdiensten, mogelijke artiesten, beveiliging, omwonenden etc. Dit om te toetsen of je plan werkelijkheid kan worden en in welke hoedanigheid, maar ook om je evenement, de bezoeker en de risico’s beter in kaart te brengen.

Evenementprofiel

Na deze gesprekken is het van belang een goed evenementprofiel te schetsen. Wat voor type evenement is het, voor wie, met welk karakter etc.

Bezoekersprofiel

Het bezoekersprofiel geeft je een beter beeld van het soort personen dat je evenement bezoekt, hoe groot de menigte is en wat is de samenstelling is. Maar denk ook aan het soort gedrag dat daarbij hoort. Families laten een ander gedrag zien dan voetbalsupporters, net als mannen anders reageren dan vrouwen. Drinken ze alcohol, hoe laten komen ze aan, wanneer gaan ze eten en hoe laat - en op welke manier - vertrekken ze weer?

Locatie

Naast de bezoeker speelt ook de locatie een groot belang bij het analyseren van mogelijke problemen en het voorkomen ervan. Ligt je locatie landelijk of juist in een stad? Wat is het aantal m2 van je terrein? Hoe zijn de toegangswegen, wat is het aantal parkeerplaatsen etc.? Maar bekijk ook goed de verkeerstromen op het terrein en hoe de massa zich mogelijk verplaatst. Analyseer de locatie van de entree en de wegen ernaartoe. Allemaal cruciale onderdelen om in kaart te brengen.