Duurzaamheid bij Heras Mobile Fencing & Security

We kijken verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging

residential-area-ga0dbe5e09_1920

Duurzaamheid is meer dan goed milieubeheer

Ook de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, partners en omwonenden vallen onder duurzaamheid. Daarom spelen een veilige omgeving, een goede werksfeer en goede arbeidsomstandigheden een belangrijke rol in ons dagelijkse werk.

CSR met ISO logo

ISO 14001 zorgt voor structuur binnen Heras Mobile

Sinds februari 2022 zijn we ISO 14001-gecertificeerd. Deze certificering waarborgt dat we onze missie en visie niet alleen plannen, maar ook uitvoeren. Ze geeft ons de nodige structuur om concrete doelstellingen te realiseren.

CSR5

MVO gaat ons allemaal aan

Het klimaat verandert. Dat valt niet te ontkennen. Om ook de generaties na ons een leefbaar milieu te gunnen, dragen wij mvo hoog in het vaandel en is duurzaamheid een van de vier pijlers binnen onze organisatie.

CSR4

“Door collega’s en partners wegwijs te maken in MVO en duurzaamheid, hopen we iedereen aan het denken te zetten. Zodra bewustwording, kennis en ideeën elkaar raken, komen de initiatieven namelijk vanzelf.”

De doelstellingen van Heras Mobile

3%

CO2-reductie per jaar op extern transport

100%

van ons huurpark is circulair in 2025

2%

CO2-reductie per jaar

Transport Heras Mobile

Een van onze doelen: tegen 2025 zal 15% van al onze externe voertuigen minder CO2 uitstoten.

#VraagHetHeras

We dragen bij aan duurzaamheid binnen de hekwerkindustrie

We vinden het erg belangrijk om iedereen bij onze MVO-ambities te betrekken, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om input te geven. Daarom staan we open voor uw ideeën of suggesties.

10%

van de totale CO2-uitstoot wordt gecompenseerd tegen 2025Bekijk routekaart

Bekijk routekaart

Duurzaam ondernemen als bouwhekbedrijf - onze missie

Organisaties staan voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en een toenemende grondstoffenschaarste. Bij Heras Mobile nemen wij onze verantwoordelijkheid om deze uitdagingen aan te pakken, voortvarend op. We geloven in onze eigen kracht om vanuit onze kernkwaliteiten bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken op ethisch, sociaal of ecologisch gebied.

Heras Mobile staat voor open communicatie, eerlijkheid en transparantie. We doen zaken op een betrouwbare, ondernemende en innovatieve manier, met oog en aandacht voor menselijk kapitaal. Binnen deze kernwaarden omarmen we het drievoudige bottomlineraamwerk 'People, Planet & Profit'.

Als internationaal opererende organisatie vinden we dat een veilige werk- en leefomgeving met oog voor de toekomst een noodzakelijk onderdeel is voor een onbezorgd leven. Onze oplossingen voor tijdelijke beveiliging dragen hier uiteraard aan bij. We kijken echter verder dan de grenzen van onze tijdelijke perimeterbeveiliging en werken op een manier die houdbaar en rechtvaardig is voor mens en ecosysteem, voor de huidige én de toekomstige generaties. Op deze wijze werkt Heras Mobile binnen de ruimte van klimaat en milieu.

De ernstige mondiale uitdagingen waar we vandaag de dag mee kampen, vragen om een serieuze aanpak. Door de kloof tussen tragere wetgeving en snellere meningsvormen wordt het voor organisaties steeds lastiger om effectief duurzaam te presteren. Daarom werken wij vanuit Heras Mobile zo nauw mogelijk samen met onze partners en motiveren wij anderen om mee te gaan in een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

Door de impact op de relevante ecosystemen tot een minimum te beperken, kunnen we de uitdagingen waar we voor staan te boven komen. Alleen zo kunnen we beschermen wat écht belangrijk is. Samen creëren we een toekomstperspectief voor zowel de huidige generatie als de volgende.

plume CSR

Binnen onze organisatie werken we samen om onze duurzame ambities te realiseren.

Kom alles te weten.

1 pagina

Het is 2 minuten goed besteed

Werfhekken, poorten en accessoires

Heras Mobile gelooft dat een veilige werk- en leefomgeving een voorwaarde is om onbezorgd te leven. Onze werfhekken, poorten en accessoires leveren daaraan een concrete bijdrage.

Hekken

Heras Mobile biedt kwalitatief tijdelijk hekwerk voor verschillende sectoren. Wij verkopen en verhuren hoogwaardige werfhekken in verschillende afmetingen met een lange levensduur.

Toegang

Een werf is altijd in beweging. Heras Mobile zorgt voor beveiliging, toegangscontrole en persoonsregistratie. Onbevoegden op de werf zijn daardoor verleden tijd.

Wat bieden we nog meer...

Wij bieden meer dan hekken en toegang. Dankzij verschillende accessoires en diensten vergrendelt, verstevigt en beveiligt u elk werfhek heel eenvoudig.

Vertel over uw uitdaging.
Wij helpen graag.

Uiteraard vertellen wij graag meer over onze producten en diensten in een persoonlijk gesprek. Maak meteen een afspraak via de onderstaande knop.