Bouwwerfinrichting
Lees meer over
10 min om alles te lezen

Bouwwerfinrichting

Het inrichten van de werf is belangrijk voor een functioneel en veilig bouwterrein. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor iedereen die op de bouwwerf aanwezig is, ook als dit geen bouwpersoneel betreft. Vanzelfsprekend is het dus niet de bedoeling dat onbevoegden de bouwwerf betreden. 

Met medewerking van
Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

Round_Bree Sarrazijn 104 px
Bree Sarrazijn

Commercial Sales Assistant

Jaarbeursplein_bouw_schuifpoort (5)

Benieuwd welke keuzes u heeft om onbevoegden te weren van de bouwwerf en verkeer optimaal te reguleren? Maak een afspraak met onze adviseurs en leer hoe u optimaal gebruik maakt van toegangscontrole voor uw bouwwerf.

 

Maak een afspraak
Hoofdstuk 1

Wat is een bouwwerfinrichting?

Bouwwerfinrichting beslaat het inrichten van een functioneel en veilig bouwterrein. Op die manier wordt het bouwproject zo efficiënt mogelijk, met minimale stagnatie en frustratie, uitgevoerd.

Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

Het begint vaak met een braakliggend stuk grond, waar snel een klein ‘bouwdorp’ uit de grond gestampt moet worden, geheel voorzien van een eigen - tijdelijke - infrastructuur. U dient hierbij rekening te houden met uiteenlopende factoren zoals het type bouwproject, de locatie en omgeving, het in te zetten materiaal, de te treffen (nuts)voorzieningen, wetgeving en uiteraard de veiligheid van het bouwterrein. Stuk voor stuk facetten die voor stagnatie kunnen zorgen.

 

Onderdelen van de bouwwerf

Ondanks dat iedere bouwwerf uniek is, prijken een aantal onderdelen steevast op iedere checklist. Denk aan hekwerk om hangjeugd buiten te houden, het aanleggen van riool, beveiliging van materieel en verlichting van het terrein. Maar ook toiletten en schaftwagens zijn onontbeerlijk voor het creëren van een goed werkklimaat. Net zoals liften en kranen onmisbaar zijn tijdens het dagelijkse werk. We hebben de meest praktische zaken voor u op een rij gezet.

Hekwerk

U bent als bouwondernemer verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, passanten en omwonenden. U dient overlast en verkeershinder op en om de werf tot een minimum te beperken. U weert pottenkijkers en wilt uw materiaal en materieel veilig stallen. Alleen bevoegden mogen het terrein betreden. Tegelijkertijd moet het terrein goed toegankelijk zijn voor medewerkers en leveranciers en u wilt dat het gehele terrein netjes oogt. Met de juiste werfhekken en toegangspoorten vangt u alle vliegen in één klap.

Maar hoe kiest u het juiste hekwerk en waar let u op? 

Aansluitingen elektra, water, gas en riool

U wilt uiteraard de juiste voorzieningen - tijdig - aanvragen, zodat hierdoor geen vertraging optreedt. Denk aan elektra, water, riool, telefoon, internet etc. Dit kunt u in eigen beheer aanvragen bij de nutsbedrijven of uitbesteden aan hiervoor ingerichte adviesbedrijven, waarmee Heras Mobile u graag in contact brengt.

Verlichting

Verlichting is voor iedere bouwwerfinrichting een must. Professionele verlichting leidt er enerzijds toe dat u 's nachts onbevoegden van de bouwwerf weert. Anderzijds zorgt het ervoor dat de fysieke werkplaats verlicht wordt. U dient tijdelijke verlichting strategisch te plaatsen, zowel indirect als direct. Denk aan buitenverlichting, maar ook aan tijdelijke binnenverlichting zoals in schachten, verdiepingen etc. Kortom: put on the lights!

Beveiliging

Bouwwerfbeveiliging werkt twee richtingen op: het optimaliseren van een veilig werkklimaat voor medewerkers en bezoekers én het minimaliseren van vandalisme en diefstal op uw bouwterrein. De bouw vraagt tegenwoordig om een hogere veiligheid. Geef dit onderdeel daarom een hoge prioriteit bij de bouwwerfinrichting. Maatregelen zijn eenvoudig te treffen dus geen enkel excuus meer om hier niet serieus mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische schuifpoort; deze verlaagt eenvoudig het risico op diefstal én is eenvoudig te plaatsen.

Bouwliften en bouwkranen

Met de juiste liften en kranen bent u in staat zware goederen en materialen op de plaats van bestemming te krijgen, ook op grote hoogte. Of het nu voor korte of lange termijn is, dit zware geschut is onmisbaar bij iedere bouwwerfnrichting.

Toiletten en schaftwagens

Zorg goed voor personeel en bezoekers door voldoende toiletten en schaftwagens te plaatsen. Een schaftwagen is een unieke plek, waar werklui samenkomen en na het harde werk even ontspannen. Schaftwagens zijn te krijgen met een toiletruimte, een berging, een keukenblok met een koelkast, zonwerende rolluiken, een extra kantoorruimte enzovoort.

c0102000 heras bouwhek semi permanent no filter (9)
Hoofdstuk 2

Veiligheid op de bouwwerf

Zowel door FNV bouw als de Arbo wordt veilig werken in de bouw als een urgent probleem beschouwd. Zo liet het aantal arbeidsongevallen op de bouwwerf in 2017 een groei zien van 22% ten aanzien van 2014. Het moet en kan echt beter, zo beloofden alle betrokken partijen. En niet alles blijkt te voorkomen, maar er zijn maatregelen te treffen om het aantal ongevallen te verminderen.

Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

Communicatie

Als grote veroorzaker van ongevallen wordt een slechte communicatie aangemerkt, mede door de grote diversiteit aan nationaliteiten én voldoende toezicht om mensen tijdig aan te spreken.

 

Persoonlijke bescherming

Als werkgever bent u verplicht om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen. Denk aan veilige kleding, schoeisel en hoofd- en gehoorbescherming. Zeker als we weten dat de bouw met name wordt belaagd door gehoorschade.

Uit de jongste cijfers blijkt de ernst van het probleem: een op de vijf bouwvakkers hoort slecht, 13 procent is zelfs permanent doof als gevolg van lawaai op de bouwplaats. 

Wanneer het lawaai de 80 dB(A) overstijgt is dat schadelijk voor het gehoor en dient de werkgever oordoppen of oorkappen aan te bieden ter bescherming. Nog beter is het om de machine af te schermen met een Noise Control Barrier. Dit geluidswerende doek reduceert het geluid met maximaal 32,8 dB.

 

Valgevaar, struikelen en uitglijden

Door te zorgen voor een overzichtelijke bouwwerfinrichting én dat deze voortdurend netjes is opgeruimd, kunt u struikel- en valpartijen beperken. Door het semipermanent plaatsen van werfhekken schermt u gevaarlijke zones af en beperkt u struikel- en valgevaar.

 

Inrichting en logistiek

Een strategisch geplaatste toegangscontrole door middel van bijvoorbeeld een schuifhek houdt ongewenste bezoekers buiten de bouwplaats en geeft inzicht in wie zich op de bouwplaats bevinden. Het toepassen van een ‘slimme’ logistiek - het aanleveren van materialen just-in-time - zorgt dat vandalisme en diefstal worden verminderd. Dit stimuleert een veilige werkomgeving.

Hoofdstuk 3

Eisen aan de inrichting

U heeft te maken met wetgevingen en wettelijke eisen zoals de Arbowetgeving, het bouwbesluit en het besluit omgevingsrecht. Uw bouwwerfinrichting moet tot in de puntjes geregeld zijn conform alle deze wetten en regels. De gemeente controleert of u zich aan deze wetten en regels houdt. Het is dus zaak hieraan gehoor te geven.

Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

Bouwregels en -wetten

 

Wat is een goede bouwwerfinrichting?

Hier leest u praktisch tips om aan de slag te gaan met uw bouwwerfinrichting.

Hekwerk zorgt dat de bouwinrichting staat als een huis

Hekwerk is het fundament voor iedere inrichting. Het is van belang grondig aan de slag te gaan om het juiste hekwerk te bepalen, te berekenen en tijdig te monteren.

Zelf hekwerk plannen

Het is geen rocket science om het juiste hekwerk en het aantal te bepalen, maar er zijn wel belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Maak gebruik van de checklist om er zeker van te zijn dat u een gedetailleerde en goed sluitende berekening maakt.

Hekwerk kopen of huren

Tijdens de inrichting bepaalt u wat voor hekwerk nodig is, maar ook of u deze wilt kopen of huren. We geven graag een aantal tips om een weloverwogen keuze te maken.

Urgent hekwerk nodig

Er kan zich altijd een urgente situatie aandienen, waardoor op het allerlaatste moment (extra) hekken nodig zijn. En of dat dan om koop of huur gaat, op dat moment wilt u een leverancier die flexibel meedenkt en ook de voorraadcapaciteiten en de logistieke mogelijkheden heeft om binnen enkele uren een oplossing te bieden. Heras Mobile speelt dat keer op keer voor haar opdrachtgevers klaar.

Advies over een slimme bouwwerfinrichting?

Vraag het onze specialist
Hoofdstuk 4

Hekwerk op de bouwwerf

Waar moet u allemaal aan denken?

Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

U heeft veel ballen hoog te houden:

  • Voldoen aan allerlei voorschriften en wetgevingen.
  • Verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en omwonenden.
  • Overlast en verkeershinder op en om de bouwwerf tot een minimum beperken.
  • Pottenkijkers weren.
  • Materiaal en materieel veilig stallen.
  • Terrein goed toegankelijk voor medewerkers en leveranciers.
  • Alle stromen soepel laten verlopen en het terrein opgeruimd houden.

Welke hekken heeft u nodig?

Zoals u heeft gelezen zijn er een aantal soorten hekken die voor zowat iedere bouwwerfinrichting gebruikt kunnen worden. Maar er is meer. Voor echt iedere afzetting, bewegwijzering of afscherming is een ander type hekwerk beschikbaar. Dit is geheel afhankelijk van de situatie en uw wensen.

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, vraag uzelf dan af waar het hekwerk voor nodig is. Ter beveiliging of afbakening of als afzetting van een werf? En dan rijst logischerwijs ook de vraag: ga ik kopen of huren?

Hoofdstuk 5

Huren of kopen?

Om de keuze tussen werfhekken huren of kopen wat makkelijker te maken, kijkt u het beste naar de eigenschappen van het hekwerk, zoals de prijs, flexibiliteit, levensduur of het onderhoud.

Round_Joost Verlinden 104 px
Joost Verlinden

Accountmanager

Vaak wordt er gedacht dat hekwerk huren duurder is dan hekwerk kopen. Maar is dat wel zo? 

Drie belangrijke vragen om te stellen

Wat is de prijs?

Om de juiste keuze te maken tussen het kopen of huren van werfhekken maakt u uiteraard een prijsafweging. Let op dat een gemiddeld werfhek van goede kwaliteit drie tot vijf jaar meegaat. Zorg dat u appels met appels vergelijkt als het gaat om prijzen en kwaliteit.

Hoelang duurt het project?

De duur van het bouwproject is van belang bij de afweging. Heeft u het hekwerk nodig om een korte periode te overbruggen dan ligt huren voor de hand. Is het voor langere tijd en heeft u voor aansluitende projecten hekwerk nodig? Dan kan koop uitkomst bieden.

Hoelang moeten de werfhekken meegaan?

Bent u zuinig met uw spullen, dan is het kopen van werfhekken interessanter dan het huren van hekwerk. Zeker als u kiest voor hekwerk van een goede kwaliteit met een corrosiewerende zinklaag. Dat is niet alleen minder milieubelastend, het zorgt er ook voor dat u lang plezier heeft.

Weetje: huur-koopregel

Over het algemeen is het omslagpunt bij een bouwproject 2,5 jaar. Dit betekent dat na 2,5 jaar het huren van hekwerk duurder is dan wanneer u het zou kopen. Bent u dus op zoek naar hekwerk dat u 1,5 jaar wilt gebruiken? Dan is hekwerk huren de beste oplossing. Heeft u hekwerk nodig voor 3 à 4 jaar? Dan koopt u het hekwerk beter.

 

Toegang en poorten

Ze zijn de poortwachters van uw werf en dus onmisbaar bij uw bouwwerfinrichting: toegangspoorten en -hekken. Zowel in schuif- als draaivariant zorgen zij ervoor dat de entree van de bouwwerf onbevoegden weert. Hoe creëert u een obstakelvrije en inbraakwerende entree die past bij uw bouwwerf? Daarvoor is het belangrijk de voor- en nadelen van een schuifpoort, schuifhek of een draaipoort goed inzichtelijk te hebben. 

 

Accessoires

Ze worden ook wel eens de ‘vergeten’ accessoires genoemd: kleine extra’s die ervoor zorgen dat uw hekken langer meegaan. Ze zorgen dat hekwerk stabieler is en beperken vandalisme en diefstal. Er zijn diverse werfhekaccessoires die u een kostenbesparing opleveren.

Werfhekbok voor verticaal vervoer

Hekwerk gaat langer mee als het verticaal vervoerd wordt. Gebruik van een bouwhekhouder beperkt beschadiging en verlies van hekwerk.

High Security klem

Verbind werfhekken met elkaar door middel van High Security klemmen - die met een speciale sleutel worden gedemonteerd - dan heeft u een beter zicht op wie uw bouwterrein binnengaat.

Scharnierring

Deze zit vast aan de High Security klemmen, zodat u met een scharnierring van twee werfhekken eenvoudig een toegangspoort maakt. Het hek kan draaien en zit stevig vast. 

Transport en logistiek

Heeft u hekwerk besteld, dan is het van belang om bij het laden en lossen hiervan veiligheid voorop te stellen. Om veilig te laden en te lossen zijn veiligheidsregels opgesteld. Zo voorkomen we gevaarlijke situaties op of rondom uw bouwwerf tijdens het laden en lossen.

Het is van belang rekening te houden met het gewicht en het volume van de hekken. Deze lading dient goed geborgd te zijn. Maar denk ook aan het besturen van een vorkheftruck; dit vergt enige ervaring en kennis. Het in acht nemen van de veiligheidsregels zorgt ervoor dat er geen ongelukken gebeuren.

Project Hornbach1

Marco Egging, uitvoerder bij Ten Brinke Bouw, vertelt waarom hij voor de werfhekken van Heras Mobile gekozen heeft.

Semipermanente werfhekken voor een nette uitstraling

"We zijn altijd zeer tevreden over de geboden service. Heras Mobile komt afspraken na en het contact is goed. We werken ook wel met andere marktpartijen, maar ik ben eigenlijk altijd wel in voor een samenwerking met Heras Mobile.”