Hoe beheer je de logistiek op jouw bouwwerf

Op de bouwplaats is de logistieke beweging van vrachtverkeer een dagelijkse gang van zaken. Het reguleren van vrachtverkeer door toegangscontrole helpt om de doorstroom te optimaliseren. Een duidelijke en separate in- en uitgang voor vrachtverkeer maakt inzichtelijk welke leveranciers en goederen op de bouwplaats aanwezig zijn. Het geeft ook inzicht en overzicht in de historie en welke transportbewegingen je kan verwachten. Daarnaast weert een gecontroleerde in- en uitgang onbevoegden van de bouwplaats.

Het opzetten van een in- en uitgang voor voertuigen

De omgeving is een belangrijke factor waar men rekening mee moet houden bij het inrichten van de bouwplaats. Is er sprake van een doorgaande weg? Belemmert de in- of uitgang de verkeersveiligheid? 

Bij het inrichten van een in- en uitgang dient ook rekening gehouden te worden met de beschikbare ruimte.  Een schuifpoort met een opening van 7 meter heeft bijvoorbeeld 16 meter in de breedte nodig. Is deze ruimte niet beschikbaar op jouw bouwplaats? Dan is een slagboom een logischere keus.

In stedelijke gebieden is het beter voor de doorstroming om een op- en afrit te creëren en in sommige gevallen ook een opstelplaats. Daarnaast adviseren wij ook altijd om het wagenpark van de werknemers zoveel mogelijk buiten het bouwterrein in te richten.

Heras dubbele schuifpoort bouwplaatsOplossingen voor het reguleren van vrachtverkeer

Hoe je toegang voor vrachtverkeer inricht, hangt samen met het type toegang dat je wilt toepassen. De meest toegankelijk oplossing die wordt gebruikt voor voertuig regulering is een schuifpoort. In andere gevallen, waar minder ruimte in de breedte is, wordt gebruik gemaakt van een draaipoort of een slagboom. Afhankelijk van het budget kun je deze toegang verschaffers automatisch open laten gaan.

Naast vrachtverkeer hebben bouwplaatsen vaak te maken met onbevoegden die met hun voertuig de bouwplaats betreden of er willen parkeren. Om deze reden wordt er — vooral in stedelijke gebieden  — naast toegangscontrole ook steeds meer gebruik gemaakt van verkeersregelaars.

Hoe reguleer jij vrachtverkeer op de bouwplaats?

Heras Mobile Fencing & Security ondersteunt uitvoerders in de bouw met het opzetten van toegang en toegangscontrole om zo een optimale doorstroom van verkeer te realiseren. Door rekening te houden met de bouwplaatsinrichting en omgeving wordt gekeken wat voor jou de beste oplossing is.

Benieuwd welke keuzes jij hebt om verkeer op en rondom de bouwplaats succesvol te reguleren? Download hier de Heras Mobile Fencing & Security product brochure of neem contact op met onze adviseurs (+ 32 (0)13 677 834).

Adviesgesprek aanvragen

Picture of Barry de Laat

Vertel over uw uitdaging. Wij helpen graag.

Aaliquet rhoncus vestibulum lorem ipsum quam tiam eget dui in enim feugiat ultrices dolor amet.